Zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszej owej sekcji stosują się wyłącznie do klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi z sklep czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczącej towaru.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Dla ułatwienia procesu przygotowaliśmy formularz zwrotów

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, konsument zobowiązany jest zwrócić towar na następujący adres: Handel Wielobranżowy Joanna Chojnacka ul. Przyjazna 11-13, pawilon 29, 85-858 Bydgoszcz, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem kolejnego postanowienia poniżej, sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, zwrócić konsumentowi uiszczone od konsumenta płatności za towar. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru należy kierować do www.achmoda.pl e-mailowo na adres kontakt@achmoda.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: Handel Wielobranżowy Joanna Chojnacka ul Przyjazna 11-13 pawilon 29 85-858 Bydgoszcz, bądź dzwoniąc pod numer +48 798 563 241, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00 oraz w soboty od 10.00-13.00.

8. Nie ma możliwości zwrotu w sklepie stacjonarnym towaru zakupionego w sklepie online.