Regulamin

REGULAMIN

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy ACHMODA, działający pod adresem www.achmoda.pl za pośrednictwem, którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu prowadzony jest przez firmę:
Handel Wielobranżowy Joanna Chojnacka, ul. Przyjazna 5/41, 85-858 Bydgoszcz

2. Prezentowane na stronie internetowej www.achmoda.pl informacje na temat towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu www.achmoda.pl

3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem www.achmoda.pl są – Klient dokonujący zakupu towaru oraz sklep www.achmoda.pl.

II. KONTO

1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

3. Atutami posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

III. TOWAR CENA KOSZTY

1. Sklep www.achmoda.pl zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech towarów, w tym ich ceny, na stronie internetowej www.achmoda.pl przy opisie danego towaru.

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. W przypadku braku dostępności towarów, sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej www.achmoda.pl przy opisie danego towaru.

3. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca dla stron. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu www.achmoda.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Koszty przesyłki towaru zakupionego w sklepie www.achmoda.pl zależą od wybranego przez klienta sposobu dostarczenia towaru oraz od wybranej przez klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie www.achmoda.pl/dostawa-i-platnosci/

5. Sklep www.achmoda.pl zastrzega sobie możliwość zmiany odcienia koloru wysyłanych produktów w stosunku do produktów prezentowanych w sklepie online, jak również zastrzega sobie możliwość zmiany elementów ozdobnych w wysyłanych produktach w stosunku do produktów prezentowanych w sklepie online.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) wysyłka za pobraniem i płatność kurierowi

b) odbiór towaru i zapłata osobiście w punkcie stacjonarnym

c) płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy

d) płatność poprzez serwis przelewy24.pl

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć danych ze strony kontakt.

W tytule przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia.

3. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:

a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru;

b) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie sklep uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

c) w przypadku płatności poprzez serwis przelewy24.pl, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie sklep uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez klienta.

4. Do chwili uiszczenia przez klienta pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością sklepu.

V. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.achmoda.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a) wyboru zamawianych towarów;

b) oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c) płatności za zamówienie;

2. W ramach www.achmoda.pl sklep zapewnia klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych towarów) wprowadzonych przez klienta do formularza zamówienia.

3. Niezwłocznie po złożeniu przez klienta zamówienia, sklep prześle na adres skrzynki pocztowej klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

4. Za zgodą sklepu, klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu z www.achmoda.pl telefonicznie pod nr tel. +48 798 563 241 lub mailem na adres kontakt@achmoda.pl

5. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez www.achmoda.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

6. www.achmoda.pl przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące sklep, adres pod który klient może składać reklamację, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

VI. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia przyjęcia przez sklep zamówienia złożonego przez klienta; względnie od momentu otrzymania przez sklep od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 2 (dwóch) do 4 (czterech) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i płatności (jeśli jest należna – płatność z góry). Wszystkie zamówienia wysyłane są do klienta są tego samego dnia roboczego lub następnego od momenty złożenia zamówienia.

2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkomaty InPost oraz Poczty Polskiej na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszej owej sekcji stosują się wyłącznie do klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi z sklep czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczącej towaru.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Dla ułatwienia procesu przygotowaliśmy formularz zwrotów

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, konsument zobowiązany jest zwrócić towar na następujący adres: Handel Wielobranżowy Joanna Chojnacka ul. Przyjazna 11-13, pawilon 29, 85-858 Bydgoszcz, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem kolejnego postanowienia poniżej, sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, zwrócić konsumentowi uiszczone od konsumenta płatności za towar. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru należy kierować do www.achmoda.pl e-mailowo na adres kontakt@achmoda.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: Handel Wielobranżowy Joanna Chojnacka ul Przyjazna 11-13 pawilon 29 85-858 Bydgoszcz, bądź dzwoniąc pod numer +48 798 563 241, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00 oraz w soboty od 10.00-13.00.

8. Nie ma możliwości zwrotu w sklepie stacjonarnym towaru zakupionego w sklepie online.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – REKLAMACJE

1. Sklep www.achmoda.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem klienta jest odebrać i zapłacić za towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności e-sklepu www.achmoda.pl lub konkretnych form płatności dla nielojalnego Klienta.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Dla ułatwienia procesu przygotowaliśmy protokół reklamacji.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności sklepu w stosunku do konsumentów. Sklep w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Sklep może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do sklepu na podany adres na koszt własny wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez klienta reklamowanego towaru, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez sklep reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo SMS-em na podany przez klienta nr telefonu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej www.achmoda.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory pomiędzy klientem a www.achmoda.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.